CA | ES | EN

CONVOCATÒRIA INTERNA MIGUEL SERVET

L’IdISBa obre un procés de selecció de candidats per presentar a la convocatòria Miguel Servet de l’AES 2020

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) obre un procés de selecció de candidats per presentar a la convocatòria “Miguel Servet 2020” de la Acción Estratégica en Salud de l’Instituto de Salud Carlos III. Aquesta acció està emmarcada dins la seva estratègia de captació de talent en el camp de la recerca en salut. L’IdISBa és un IIS acreditat per l’ISCIII.

 

En cas de ser seleccionats, els investigadors hauran de presentar-se a la convocatòria d’ajuts Miguel Servet I en coordinació amb l’IdISBa. Aquesta convocatòria s’enfoca cap a la contractació de doctors amb una acreditada trajectòria investigadora en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.

 

Les instal·lacions de l’IdISBa comprenen més de 4.000 m2 destinades a recerca i docència, i ofereixen als investigadors un complert catàleg de serveis i plataformes científico-tècniques. A la web www.idisba.es es pot consultar el detall del nostre Institut.

 

Requisits del candidats:

 

  • Doctor/a en Ciències de la Salut. Si els títols s’han obtingut a l’estranger, serà necessària declaració d’equivalència o resolució d’homologació expedida per l’autoritat competent.
  • Haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2015 (i). Quan es tracti de candidats que hagin completat el programa de formació en investigació Río Hortega o Sara Borrell, o que es trobin gaudint del segon o tercer any d’aquests contractes respectivament, la data de lectura de la tesi podrà ser posterior al 2015. En qualsevol cas, haurà d’haver-se obtingut el títol de doctor abans del 18 de febrer de 2020.
  • Una sòlida carrera investigadora en els darrers 5 anys.

 

Documentació i termini de presentació:

 

  • Els interessants han d’enviar una declaració d’interès on s’expressi la motivació i un resum de l’experiència prèvia, Currículum Vitae Normalitzat (CVN, http://cvn.fecyt.es/editor), autoavaluació de les millors 10 publicacions d’acord amb els criteris establers a l’annex I d’aquesta convocatòria, resum del projecte (màxim 3 fulles en Arial 11), centre de realització proposat i les dades de contacte de dues referències.
  • Adreçar la informació a la següent adreça de correu electrònic: idisba.proyectos@ssib.es , indicant a l’assumpte la referència MS2020.
  • El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 21 de gener de 2020.
  • En cas que el nombre de declaracions d’interès superi el nombre màxim de sol·licituds establert a la convocatòria (5 sol·licituds), l’IdISBa prioritzarà, mitjançant el Comitè Científic Intern, les candidatures a presentar, atenent a criteris d’excel·lència investigadora i oportunitat estratègica.
  • D’acord amb la limitació de les sol·licituds a realitzar, les declaracions d’interès anteriorment exposades prevaldran sobre la resta de sol·licituds.
  • Les dades personals seran tractades exclusivament per al procés de selecció de la present convocatòria. Els/les candidats/-tes tenen dret a exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei 15/1999 a l’adreça: Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. Carretera de Valldemossa, 79. Hospital Universitari Son Espases. Edifici S. 07120 (Palma) Illes Balears. Espanya.

(i) Aquests terminis són ampliables en els mateixos termes que figuren a l’Acción Estratégica en Salud 2020.