CA | ES | EN

PROGRAMA POSTDOCTORAL DE L'IDISBA (TANCAT)

Important:

 

 • Les sol·licituds s’han de presentar al registre de l’IdISBa ubicat a la  Ctra. Valldemossa, 79. 07120 Palma, Illes Balears. Hospital Universitari Son Espases. Edifici “S”. 1ª Planta.
 • Alternativament, les persones interessades no residents a Mallorca, poden presentar les sol·licituds mitjançant correu postal certificat, en aquest cas cal remetre còpia escanejada de la sol·licitud. Alternativament poden presentar la sol·licitud per correu electrònic a idisba.rrhh@ssib.es, qui efectuarà el registre i retornarà un còpia sellada a l’interessat (mentre no es rebi la còpia sellada, no es pot considerar la sol·licitud com a registrada).
 • PER A CONSIDERAR LA SOL·LICITUD COM A VÀLIDA, ÉS IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ QUE APAREIX A LA CONVOCATÒRIA DE TREBALL, JUNTAMENT AMB LA RESTA D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA.

Convocatòria de l’Institut Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per a la contractació de sis places d’investigador postdoctoral per al programa “FOLIUM” del projecte FUTURMed. Talent per a la medicina del futur, convocatòria cofinançada en un 50% en el marc del PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears.

 

L’IdISBa té la necessitat de dur a terme la incorporació temporal de sis investigadors per al programa “FOLIUM” del projecte FUTURMed. Talen per a la medicina del futur de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

 

El projecte FUTURMed té com a objectiu la captació de talent investigador que promou al contractació de joves investigadors amb gran potencial i de reconeguda trajectòria així com la formació d’habilitats transversals (emprenedoria, lideratge i comunicació).

 

Funcions:

 

 • Desenvolupament de programes de recerca propis de la seva àrea, incorporant-se a grups de recerca de l'IdISBa.
 • Potenciació de les línies d'investigació existents.
 • Realitzar i fomentar publicacions d'impacte nacional i internacional.
 • Obtenció de projectes competitius.
 • Generar i transferir els coneixements amb impacte en la salut de la població i al sistema sanitari.

Requeriments bàsics comuns:

 

 • Títol de doctor a partir de l’1 de gener de 20131.

 

Termini: Fins el 16 de febrer de 2019

 

Llocs vacants: 7

 

 1. Quatre places
  1. Requeriments específics:
   • Compromís d'acollida del grup de recerca, signat per totes les parts, d'acord amb el model que estableix l'annex III de la present convocatòria. Només s'acceptarà un compromís d'acollida per investigador i grup de recerca.
  2. Documentació:
 2. Una plaça en la línia d’investigació:Biosensors basats en nanopartícules en substrats de paper
  1. Requeriments específics
   • Línia d’investigació: Biosensors basats en nanopartícules en substrats de paper
  2. Documentació:
 3. Una plaça en la línia d’investigació: Epidemiologia, salut pública, serveis de salut
  1. Requeriments específics
   • Línia d’investigació: Epidemiologia, salut pública, serveis de salut
  2. Documentació:
 4. Una plaça en la línia d’investigació: Mecanismes de regulació epigenètica en càncer
  1. Requeriments específics
   • Línia d’investigació: Mecanismes de regulació epigenètica en càncer.
  2. Documentació:

[1] En la comptabilització del termini indicat, s’exclouran les interrupcions degudes als motius que se citen a continuació:

1r Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat gaudits d’acord amb les situacions protegides que es recullen en el Règim General de la Seguretat Social. S’aplicarà una ampliació d’un any per cada fill.

2n Malaltia o accident greus del sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior a tres mesos. S’aplicarà una ampliació d’un any.

3r Atenció a persones en situació de dependència, d’acord amb el que recull la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per un període mínim de tres mesos. S’aplicarà una ampliació d’un any.

Aquests períodes d’interrupció s’indicaran i s’acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud.

 

Accedeixi a la informació complerta en la convocatòria de treball