CA | ES | EN

QUI SOM

L'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) es va crear el 23 de desembre de 2013, sota la denominació Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa), mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB), la Conselleria de Salut de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears —Hospital Universitari Son Espases i Gerència d'Atenció Primària de Mallorca— i la Universitat de les Illes Balears. Dia 17 de febrer del 2017, se'n va modificar la raó social, que va passar a denominar-se Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (unificant, d'aquesta manera, en una única entitat l'anterior dualitat existent entre la FISIB i l'IdISPa), i s'hi van integrar com a entitats de ple dret l'Hospital Son Llàtzer i a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

  

L'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears ha identificat set àrees científiques d'interès, que engloben cinquanta-dos dos grups d'investigació i uns vuit-cents investigadors de les diferents entitats constituents:

 

  • Bioenginyeria i Cirurgia Experimental
  • Epidemiologia Clínica i Salut Pública
  • Malalties Infeccioses i Immunològiques
  • Malalties Metabòliques i Nutrició
  • Malalties Respiratòries i Cardiovasculars
  • Neurociències
  • Oncohematologia

Així, doncs, l'IdISBa està format per l'Hospital Universitari Son Espases, l'àmbit d'Atenció Primària de Mallorca, l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), l'Hospital Son Llàtzer i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Tots ells hi aporten capital humà, la qual cosa ha permès augmentar la massa crítica investigadora i fomentar les col·laboracions per al desenvolupament de projectes d'investigació entre serveis i professionals del sector de la salut.

 

Les instal·lacions de l'IdISBa, ubicades al recinte de l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE), consten de més de 4.000 m2 destinats a la investigació i la docència. Aquestes instal·lacions es troben repartides entre l'edifici d'investigació S (de 1.620 m2 aprox.) i l'adequació de part dels nivells -1 i -2 de l'Hospital (2.432 m2 aprox.).

 

L'edifici S acull la seu de l'entitat de gestió de l'Institut, així com les instal·lacions destinades a l'àrea d'Experimentació Animal i a quiròfans experimentals.

 

 

Els nivells -1 i -2 de l'HUSE comprenen les instal·lacions d'investigació (laboratoris, despatxos, sales de reunions, etc.), així com les dedicades a docència (aules, laboratoris docents, sales de dissecció, etc.). A més, en aquests espais també s'hi troben les instal·lacions de part de les plataformes cientificotècniques de l'IdISBa.

 

L'Institut es va crear amb la finalitat de convertir-se en un Institut d'Investigació Sanitària acreditat per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Aquesta fita es va complir el dia 24 de gener de l’any 2019 quan l’ISCIII va notificar a l’IdISBa la resolució d’acreditació com a Institut d’Investigació Sanitària.

 

L’obtenció d’aquesta acreditació situa a l'IdISBa i a la comunitat autònoma de les Illes Balears a la primera línia de la investigació sanitària que es du a terme al nostre país.
.