CA | ES | EN

ÒRGANS DE GOVERN

Patronat

És el màxim òrgan de govern i representació de l'IdISBa, i està format pels membres de les entitats firmants del Conveni pertanyents al Patronat de la Fundació Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

 

 • Presidenta: Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.
  Patricia Gómez Picard
 • Vicepresidenta primera: Directora General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
  Asunción Sánchez Ochoa
 • Vicepresident segon: Rector. Universitat de les Illes Balears.
  Jaume Carot Giner
 • Vicepresident tercer: Director General del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Juli Fuster Culebras
 • Vocals:
 • Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears.
  Guadalupe Pulido Román
 • Vicerrector de Recerca. Universitat de les lles Balears.
  Enrique García Riaza
 • Directora de l'Àrea d'Assistencia Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears.
  María Eugenia Carandell Jäeger
 • Representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressupost.
  Antoni Vicens Vicens
 • Secretària autonòmica d’Universitat i Recerca i representant de la conselleria competent en matèria d’universitats.
  Agustina Vilaret González
 • Director general de Política Universitària i Recerca i representant de la conselleria competent en matèria de recerca.
  Josep Lluís Pons Hinojosa
 • Directora general de Salut Pública i representant de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
  María Antonia Font Oliver
 • Són membres del Patronat:
  • La secretària del Patronat, amb veu i vot, que ha de ser una funcionària de la conselleria competent en matèria de salut, designada per la persona titular d'aquesta conselleria.
   Mª Isabel Rodríguez Baos
  • Un representant de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, amb veu però sense vot, de Vicepresidència i de la Conselleria de Presidència, designat per la persona titular.
   Javier Vázquez Garranzo

Comitè Executiu:

És l'òrgan directiu de l'IdISBa i està, al seu torn, format per un representant de cada una de les entitats firmants del conveni de creació de l'Institut:

 

 • President: Director Científic de l'IdISBa.
  Miquel Fiol Sala

 • Vocals:

  • Director Gerent de l'IdISBa.
   Sergio Camacho Clavijo
  • Director Gerent de l'Hospital Universitari Son Espases.
   Josep Pomar Reynés
  • Director Gerent de l'Hospital Son LLàtzer.
   Francisco Marí Marí
  • Director General d'Atenció Primària de Mallorca.
   Miquel Caldentey Tous
  • Gerent de la Universitat de les Illes Balears.
   Mª Consolación Hernández Guerra
  • Directora General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació.
   Asunción Sánchez Ochoa
  • Director Tècnic del Banc de Teixits de la FBSTIB.
   Ismael Gutiérrez Fernández
  • Representant d'investigació de l'IdISBa.
   Dora Romaguera Bosch
  • Director de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut. Universitat de les Illes Balears.
   Félix Grases Freixedas
  • President de la Comissió d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases.
   Antonio Oliver Palomo
  • President de la Comissió d'Investigació de l'Hospital Son Llàtzer.
   Joan Bargay Leonart
  • Presidenta de la Comissió d'Investigació d'Atenció Primària de Mallorca.
   Magdalena Esteva Cantó
 • Són membres del Comitè Executiu:
  • La secretària del Comitè Executiu, amb veu però sense vot, que ha de ser una funcionària de la Conselleria competent en matèria de salut, designada per la persona titular d'aquesta conselleria.
   Mª Isabel Rodríguez Baos