CA | ES | EN

MEMÒRIA CIENTÍFICA

Memòries anuals de l'IdISBa dels anys 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 I 2019 en què es recullen els principals objectius aconseguits tant en l'àmbit científic com el de gestió de 'Institut.

 

Memòria científica IdISBa 2019

Memòria científica IdISBa 2018

Memòria científica IdISBa 2017

Memòria científica IdISBa 2016

Memòria científica IdISBa 2015

Memòria científica IdISBa 2014