CA | ES | EN

ESTRATÈGIA

Missió

L'IdISBa ha de ser l'entitat integradora i potenciadora de la investigació i del coneixement científics en salut generats a les Illes Balears, i n'ha de facilitar la translació a la millora en la salut de la població.

 

Visió

Consolidar l'IdISBa com a institut d'investigació sanitària acreditat d'excel·lència i de referència.

 

Objectius estratègics

  • Integrar de forma efectiva les estructures que conformen l'IdISBa per permetre la implantació d'una estratègia comuna de política científica que promogui la investigació d'excel·lència amb impacte en salut.
  • Promoure la captació de recursos en investigació, especialment de recursos humans, i fomentar-ne la retenció i el desenvolupament professional.
  • Potenciar la transferència eficaç dels resultats de la investigació en salut per assegurar-ne l'impacte en la salut de la població.
  • Apropar a la societat els resultats de la investigació que es du a terme a l'entorn de l'IdISBa.
  • Contribuir a la formació universitària en Ciències de la Salut i a l'especialització sanitària.