CA | ES | EN

BENVINGUDA DELS DIRECTORS

Director científic

Director Científic
El 23 de desembre de 2013 es va signar el Conveni de creació de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) —anteriorment anomenat IdISPa— entre la Conselleria de Salut de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), el qual engloba l'Hospital Universitari Son Espases, l'Hospital Son Llàtzer i la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears (UIB) a través de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
 
L'IdISBa s'ha construït amb els grups més capdavanters de les institucions participants, els quals s'han avaluat amb relació a quatre aspectes principals: la producció científica, els projectes i resultats en R+D+I, els ingressos per activitat i la formació i docència. Amb això, s'ha dissenyat un Pla científic, juntament amb aquells investigadors que compleixen els criteris d'excel·lència exigits.
 

Com a director científic de l'IdISBa, sóc conscient dels importants reptes que tenim per davant. En primer lloc, hem d'aconseguir que els grups d'investigació, que compten amb més de 550 professionals en activitat investigadora, trobin una base per relacionar-se i dur endavant projectes comuns i multidisciplinaris. Amb aquest objectiu, s'han agrupat els grups d'investigació en set àrees temàtiques comunes que defineixen les nostres línies d'investigació principals.

 

Aquests projectes i línies comuns d'investigació s'han d'avenir amb les recomanacions de les polítiques d'investigació nacionals i internacionals. També potenciarem la investigació translacional i les polítiques d'innovació i transferència tecnològica, perquè avui dia tota inversió en investigació que no obté una rendibilitat de la inversió s'ha de qüestionar.

 

Amb l'objectiu d'assolir la consolidació de l'Institut, hem d'aconseguir fons per al seu funcionament i manteniment, la qual cosa implica forçosament ser eficients i competitius en el marc actual. Les retallades en polítiques d'investigació i el seu finançament són dramàtiques, una situació que fa que molts d'investigadors joves amb bons currículums no puguin desenvolupar la seva carrera investigadora. Esperam que les polítiques canviïn i la millor manera d'aconseguir-ho ha de ser demostrant que som capaços d'atreure talent, de generar riquesa i resultats envers la societat i de competir i adaptar-nos a aquest entorn global.

 

Tenim molts punts forts per fer-ho: massa crítica d'investigadors suficient; instal·lacions noves, àmplies i tecnològicament ben equipades; la cobertura de tota la cadena de valor de la investigació (grups bàsics i clínics de primària i de terciària) i la il·lusió de fer feina plegats a un nou Institut.

 

Si feim feina junts i de forma organitzada, els resultats es veuran a curt termini.

 

Una salutació molt cordial,

 

Dr. Miquel Fiol Sala

 

ORCID: 0000-0002-5370-1391