CA | ES | EN

BENVINGUDA DELS DIRECTORS

Director Científic

Director Científic
 
El 23 de desembre de 2013 es va signar el Conveni de creació de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) —anteriorment anomenat IdISPa— entre la Conselleria de Salut de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), el qual engloba l'Hospital Universitari Son Espases, l'Hospital Son Llàtzer i la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears (UIB) a través de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
 
L'IdISBa s'ha construït amb els grups més capdavanters de les institucions participants, els quals s'han avaluat amb relació a quatre aspectes principals: la producció científica, els projectes i resultats en R+D+I, els ingressos per activitat i la formació i docència. Amb això, s'ha dissenyat un Pla científic, juntament amb aquells investigadors que compleixen els criteris d'excel·lència exigits.
 

Com a director científic de l'IdISBa, sóc conscient dels importants reptes que tenim per davant. En primer lloc, hem d'aconseguir que els grups d'investigació, que compten amb més de 550 professionals en activitat investigadora, trobin una base per relacionar-se i dur endavant projectes comuns i multidisciplinaris. Amb aquest objectiu, s'han agrupat els grups d'investigació en set àrees temàtiques comunes que defineixen les nostres línies d'investigació principals.

 

Aquests projectes i línies comuns d'investigació s'han d'avenir amb les recomanacions de les polítiques d'investigació nacionals i internacionals. També potenciarem la investigació translacional i les polítiques d'innovació i transferència tecnològica, perquè avui dia tota inversió en investigació que no obté una rendibilitat de la inversió s'ha de qüestionar.

 

Amb l'objectiu d'assolir la consolidació de l'Institut, hem d'aconseguir fons per al seu funcionament i manteniment, la qual cosa implica forçosament ser eficients i competitius en el marc actual. Les retallades en polítiques d'investigació i el seu finançament són dramàtiques, una situació que fa que molts d'investigadors joves amb bons currículums no puguin desenvolupar la seva carrera investigadora. Esperam que les polítiques canviïn i la millor manera d'aconseguir-ho ha de ser demostrant que som capaços d'atreure talent, de generar riquesa i resultats envers la societat i de competir i adaptar-nos a aquest entorn global.

 

Tenim molts punts forts per fer-ho: massa crítica d'investigadors suficient; instal·lacions noves, àmplies i tecnològicament ben equipades; la cobertura de tota la cadena de valor de la investigació (grups bàsics i clínics de primària i de terciària) i la il·lusió de fer feina plegats a un nou Institut.

 

Si feim feina junts i de forma organitzada, els resultats es veuran a curt termini.

 

Una salutació molt cordial,

 

Dr. Miquel Fiol Sala

 

 

Director Gerent

Director Gerent

Com a director gerent de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), considero imprescindible donar als investigadors/es tot el suport necessari en el reconeixement de la seva tasca i en allò relatiu a la promoció de la seva activitat.
 
Per tot això és bàsic fer feina per a poder avançar en el reconeixements de drets i condicions laborals i garantir les condicions òptimes pel desenvolupament de les tasques investigadores, com a elements necessaris per fer efectiva la captació i retenció de talent investigador i garantir el desenvolupament professional dels investigadors/es.
 
Des de la direcció de l’IdISBa es pretén dotar a l’Institut d’un equip multidisciplinari de primer nivell en totes les àrees de suport, per així poder promoure l’esperit de treball en equip i donar serveis d’excel·lència a nivell administratiu, legal i financer als nostres investigadors/es. Sense cap dubte, això facilita el compliment de la missió pròpia de l’Institut, es fomenta l’agilització dels processos, i en conseqüència s’estableix un entorn en el que es més fàcil la consecució de fons, tant públics com privats per augmentar l'activitat investigadora.
 
Com institut acreditat per l’Institut de Salut Carles III hem de potenciar el nostre posicionament nacional i internacional, alineant les nostres línies estratègiques als indicadors exigits i estar sempre orientats a dur una investigació excel·lent, col·laborativa i destinada a l'obtenció de resultats translacionals, amb impacte directe en la salut i en la societat en general.
 
Per tot això considerem essencial estar actualitzats amb les noves tecnologies i tenir actualitzat un ambiciós Pla de Comunicació que ens connecti amb impacte amb tots els entorns investigadors i amb els diferents agents de la societat.
 
A més d’això, és una qüestió molt importat pel nostre equip la implicació en els aspectes formatius. El nostre Institut té com a eix fonamental l’impuls d’una formació constant i actualitzada de tot l'equip humà, tant a nivell tècnic investigador com a nivell de competències personals.
 
Us convido, per tant, a conèixer-nos i a participar amb l'IdISBa, un Institut d’investigació ple d’il·lusió i amb ganes d’assolir nous reptes per aportar i sumar al futur de la sanitat i la nostra societat.
 
Salutacions,
 
José Lladó Iglesias