CA | ES | EN

PROGRAMA SYNERGIA (TANCAT)

Projectes intramurals IdISBa

Convocatòria 2020

 

L’IdISBa convoca ajuts per a la realització de projectes d’investigació en salut de qualitat contrastada que es desenvolupin en el marc d’una cooperació entre dos o més Grups d’Investigació de l’Institut.

 

Aquest programa té com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant e incrementant per això la competitivitat de la R+D+I en salut de les Illes Balears. Així mateix també es objecte del present programa el disseny de tècniques, productes, instruments o similars que puguin contribuir a la millora de la salut de la població, mitjançant la protecció de la seva propietat intel·lectual i comercialització.

 

Amb aquests contractes es pretén:

 

  • Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contexts de cooperació científica, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i en els que s’evidenciï la interacció d’equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia) amb equips de recerca biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d’investigació epidemiològica i en serveis de salut.
  • Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, de forma que assoleixin la mida que els permeti tenir una massa crítica necessària.
  • Potenciar l’activitat científica de les línies de recerca liderades per investigadors emergents.
  • Incentivar la participació del personal investigador que realitza tasques assistencials al Servei de Salut de les Illes Balears.

 

INSTRUCCIONS

  1. Llegir les bases del programa.
  2. Descarregar i emplenar la documentació.
  3. La sol.licitud del projecte s'ha d'imprimir, signar i retornar escanejada.
  4. Emplenar el formulari web i adjuntar els fitxers de sol.licitud i memòria.
  5. Adjuntar els CVA en un únic fitxer tipus .zip .rar o similar.
  6. Opcionalment, adjuntar les imatges de suport al projecte en un únic fitxer tipus .zip .rar o similar.