CA | ES | EN

PROGRAMA PRIMUS (TANCAT)

Projectes intramurals IdISBa

Convocatòria 2020

 

L’IdISBa convoca ajuts per a la realització de projectes d’investigació en salut per a investigadors que no hagin obtingut encara un projecte d’investigació competitiu  públic nacional o internacional com a investigador principal. És per tant un objectiu del present programa apropar investigadors a l’àmbit de la recerca competitiva.


Addicionalment, el programa Primus es configura com una convocatòria de projectes que permetin assolir resultats preliminars i que serveixin de palanca per a obtenir finançament en convocatòries competitives de l’àmbit nacional o internacional.

 

Aquest programa té com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant e incrementant per això la competitivitat de la R+D+I en salut de les Illes Balears. Així mateix, també es objecte del present programa el disseny de tècniques, productes, instruments o similars que puguin contribuir a la millora de la salut de la població, mitjançant la protecció de la seva propietat intel·lectual i comercialització.

 

Així mateix aquesta convocatòria pretén:

 

  • Potenciar les col·laboracions entre els investigadors de l’IdISBa i el sistema de salut de les Illes Balears.
  • Impulsar la participació del personal investigador que realitza tasques assistencials al Servei de Salut de les Illes Balears.

 

INSTRUCCIONS

  1. Llegir les bases del programa.
  2. Descarregar i emplenar la documentació.
  3. La sol.licitud del projecte s'ha d'imprimir, signar i retornar escanejada.
  4. Emplenar el formulari web i adjuntar els fitxers de sol.licitud i memòria.
  5. Adjuntar els CVA en un únic fitxer tipus .zip .rar o similar.
  6. Opcionalment, adjuntar les imatges de suport al projecte en un únic fitxer tipus .zip .rar o similar.