CA | ES | EN

PROGRAMA IMPETUS (OBERT)

Projectes intramurals IdISBa

Convocatòria 2022

 

 

Termini i presentació de sol·licituds: 08/09/2022 - 05/10/2022

 

 

L'objectiu de la convocatòria és apropar el personal investigador a l’àmbit de la recerca competitiva, atorgant ajuts per a la realització de projectes d’investigació en salut per a investigadors i investigadores exclusivament postdoctorals que no hagin obtingut encara un projecte d’investigació competitiu públic nacional o internacional com a investigador principal. Els projectes Impetus, serviran de palanca per a la participació en convocatòries futures de major envergadura, atorgant competitivitat i continuïtat en l'activitat investigadora.

 

  • Poden ser actuacions objecte dels projectes els treballs experimentals o teòrics empresos amb l’objectiu principal d’adquirir nous coneixements.
  • Així mateix, també hi tenen cabuda les actuacions de recerca encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.
  • Els projectes recolliran així activitats dins dels conceptes de la recerca bàsica, translacional, clínica i epidemiològica.

INSTRUCCIONS

  1. Llegir les bases del programa.
  2. Descarregar i emplenar la documentació.
  3. La sol·licitud del projecte s'ha d'imprimir, signar i retornar escanejada.
  4. Emplenar el formulari web i adjuntar els fitxers de sol·licitud i memòria.
  5. Adjuntar els CVA en un únic fitxer tipus .zip .rar o similar.

FORMULARI DE SOL·LICITUD