CA | ES | EN

TECNOLOGIES I PATENTS

viernes, 15 de diciembre de 2017
Patent: Suplement dietètic per a pacients diabetics

El suplement dissenyat conté una base de fitat i vitamines per al seu ús en la prevenció de la formació dels AGEs o productes finals de glicació avançada, productes tòxics que es produeixen en patologies com la diabetis.

 

Els productes finals de glicació avançada (AGEs) són un factor en el desenvolupament o empitjorament de malalties com la diabetis, la insuficiència renal crònica o l'Alzhèimer. En el cas de la diabetis, els AGEs són els responsables de les complicacions microvascular i macrovascular (nefropaties i neuropaties). Per la seva part, el fitat és un producte natural amb un important efecte inhibitori sobre la formació d'aquests AGEs.

 

Descripció

Seria recomanable un suplement de fitat per evitar o retardar les complicacions futures en els pacients diabètics i, donat la seva capacitat per inhibir la formació d'AGEs, la combinació de fitat i vitamines es pot utilitzar amb finalitats terapèutiques en el tractament o prevenció de malalties que apareixen com a conseqüència de la formació d'aquests productes, tals com la neuropatia, nefropatia, aterosclerosis, calcificació vascular i malalties neurodegeneravies com l'Alzèimer o el Parkinson.

 

Principals avantatges

La composició desenvolupada es basa en productes naturals -fitat i vitamina B6, evitant els possibles efectes adversos per a la salut i amb una alta capacitat inhibidora d'AGEs.

 

Aspectes innovadors

Un dels enfocaments terapèutics per evitar la formació d'AGEs consisteix en l'ús d'inhibidors, essent un d'ells la Metformina. Però a diferència d'aquesta, el suplement desenvolupat està basat en productes naturals -fitat i vitamines, evitant els efectes adversos per a la salut.

 

Estat actual

La present invenció es troba protegida per patent. En cerca de socis industrials.

 

Breu informació

SOL·LICITUD: 10/07/2015

 

ESTAT: Transferida desembre 2017

 

ÀMBIT: Espanya i PCT

 

COTITULARITAT: Universitat de les Illes Balears

 

Document adjunt: