CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

martes, 6 de agosto de 2019
L’IdISBa llança la tercera convocatòria dels Projectes Intramurals Synergia i Primus

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears reafirma el compromís amb els ajuts per a la realització de projectes d’investigació en salut amb la III convocatòria dels Projectes Intramurals Synergia i Primus, per valor de 190.000 €.

 

Entre els objectius principals dels programes destaquen la contribució al foment de la salut i el benestar de la ciutadania, així com el desenvolupament dels aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant la competitivitat de l’R+D+I en salut de les Illes Balears.

 

Les persones interessades tenen fins el 22 de setembre de 2019 per presentar les sol·licituds a través de la pàgina web www.idisba.es, on es pot accedir a les bases de les convocatòries.

 

Concretament, el programa Synergia, que compta amb un pressupost global de 160.000 euros i finançarà un mínim de dos projectes, té com a objectiu la realització de projectes d’investigació en salut de qualitat contrastada que es desenvolupin en el marc d’una cooperació entre dos grups d’investigació o més de l’Institut.

 

Els projectes hauran de suposar obligatòriament la col·laboració entre un mínim de dos grups de recerca diferents de l’IdISBa, i aquest fet quedarà reflectit en l’existència de dos coinvestigadors principals procedents de grups de recerca diferents de l’IdISBa.

 

El termini ordinari d’execució dels projectes serà de dos anys, prorrogable un any addicional, comptats a partir de l’1 de gener de 2020.

 

Per altra banda, el programa Primus va dirigit a investigadors que no hagin obtingut encara un projecte d’investigació competitiu públic nacional o internacional com a investigador principal.

 

Aquest programa oferirà un pressupost global de 30.000 euros, amb un termini d’execució d’un any, no prorrogable, a comptar a partir de l’1 de gener de 2020. L’objectiu del programa és configurar una convocatòria de projectes que permetin assolir resultats preliminars i que serveixin de palanca per obtenir finançament en convocatòries competitives d’àmbit nacional o internacional.

 

Les ajudes dels programes permetran als equips investigadors afrontar despeses derivades de la contractació de personal tècnic i/o investigador; despeses d’execució, com a material inventariable i fungible indispensable per a l’execució del projecte; els costs d’ús de plataformes i serveis cientificotècnics; despeses de publicació i difusió de resultats, o viatges necessaris per a la realització del projecte i la difusió de resultats.

 

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una comissió d’avaluació formada per experts externs a l’IdISBa, i es valoraran l’equip d’investigació, el projecte i l’interès estratègic del projecte per a l’Institut. Així mateix, posteriorment es farà un seguiment dels projectes finançats, sobre els quals s’elaborarà una memòria final, que serà avaluada pel Comitè Científic Intern de l’IdISBa.