CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

lunes, 1 de abril de 2019
Reunió anual del Comitè Científic Extern de l’IdISBa

Avui s’ha celebrat la reunió anual del Comitè Científic Extern 2019. El Comitè Científic Extern (CCE) és l'òrgan d'assessorament científic estratègic de l’IdISBa. Està compost per membres de reconegut prestigi en l'àmbit de la investigació científica relacionada amb la salut a nivell nacional i internacional, amb especialitats alineades amb les àrees científiques estratègiques seleccionades en el Pla Científic de l’IdISBa.

 

Durant el transcurs de la reunió s’han tractat temes centrals pel futur de l’Institut. S’ha parlat de tot el procés d’acreditació, des de l’informe de l’auditoria d’acreditació, passant pel document de notificació d’acreditació de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i acabant amb el resum de les noves guies d’acreditació i reacreditació.

 

Una altre punt a debatre ha estat la revisió del Pla d’Acció HRS4R. Aquest Pla, basat en l’estratègia del recursos humans en investigació dona suport mitjançant l’aposta ferma als principis establerts del Charter & Code.

 

Així mateix, també s’ha tractat la normativa pel que fa al Comitè Científic Extern, la revisió del Pla Estratègic, que és el document que marca les pautes a seguir de l’Institut i s’ha informat dels pressupostos 2019 de l’IdISBa.