CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

lunes, 16 de enero de 2023
Nova incorporació a l’IdISBa: Carolina Madrid Sánchez

La Sra. Carolina Madrid Sánchez s’incorpora a l’estructura de gestió de l’IdISBa a través de la convocatòria per a la contractació d’un tècnic o tècnica de gestió de recursos humans. 

 

La Sra. Madrid s’integrarà a la Unitat de Recursos Humans de l’IdISBa. El seu lloc habitual de treball serà a la primera planta de l’edifici S de l’Hospital Universitari Son Espases.


 

Les principals funcions que realitzarà són:

 • Aplicar la política laboral de l'entitat.
 • Pagament de nòmines. 
 • Tramitar i gestionar los processos de gestió de recursos humans (permisos, llicències, vacances, etc.).
 • Donar solució a les peticions i informacions del personal propi i adscrit. 
 • Col·laboració i gestió de incidències, consultes o tràmits laborals, judicials, etc. 
 • Col·laboració en la gestió de tot tipus de contractació de recursos humans, tant altes de nou personal com a renovació de l'existent, i realització de convocatòries de selecció de personal. 
 • Control i arxiu de la documentació relacionada amb l'Àrea de Recursos Humans. 
 • Col·laboració en la preparació pressupostària relativa als costos de personal. 
 • Seguiment, vigilància i mesures de correcció relacionades amb la protecció de riscos laborals i coordinació d'activitats empresarials amb els diversos centres i organismes en els quals la Fundació desenvolupa la seva investigació. 
 • Suport a l'àrea de gestió econòmica i contractació administrativa. 
 • Seguiment del pla d'igualtat i atenció a la diversitat de la institució. 
 • Seguiment del Pla de RR. HH. de la institució.
   

Les seves dades de contacte són:

 

Correu electrònic: carolina.madrid@ssib.es

Telèfon: 871205234, Ext: 66305