CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

sábado, 2 de julio de 2022
Rosario González Muñiz i Cristina Fillat i Fons noves incorporacions del Comité Científic Extern de l’IdISBA

El Patronat de la Fundació de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears del dia 30 de juny va aprovar el cessament de dos membres del Comitè Científic Extern (CCE), Pilar Goya i Neus Visa, i en va nomenar dos nous membres, Rosario González Muñiz i Cristina Fillat i Fons.

 

Rosario González Muñiz, investigadora científica, ha desenvolupat la seva carrera a l'IQM-CSIC sent científica titular. Va realitzar una estada postdoctoral a la Universitat René Descartes el 1988. Ha desenvolupat la seva carrera sent subdirectora de l'IQM i membre del Consell de la Societat Espanyola de Química Terapèutica. Actualment, és representant espanyola a l'European Peptide Society Council. La seva carrera investigadora s'ha centrat especialment en el camp dels derivats de pèptids bioactius peptidomimètics i heterocicles quirals derivats d'aminoàcids per a diverses aplicacions biològiques.  Des del punt de vista metodològic, ha implementat al grup l'ús de la síntesi en fase sòlida per a la generació de llibreries de química combinatòria, tant de pèptids com de petites molècules orgàniques. Pel que fa als objectius de química mèdica, ha treballat en el disseny, la síntesi i l'estudi d'inhibidors de proteases (incloent-hi una família d'anti-HCMV), antagonistes de neuropèptids (CCK, NT, PACAP) i moduladors d'interaccions proteïna-proteïna ( VEGF-VEGFR) d'interès al càncer. Més recentment, centra els seus esforços en la cerca de moduladors de canals iònics i proteïnes associades (TRPs, nACh, MR, GPR37). El 2020 va començar a treballar també en la recerca dels principals inhibidors de la proteasa del SARS-CoV2, per contribuir a la recerca de nous antivirals per a la pandèmia de COVID-19 amb compostos inicials prometedors.

 

Cristina Fillat i Fons, (Moià, 1962) és una científica i biomèdica catalana, especialitzada en l'estudi del càncer de pàncrees i en el desenvolupament d'estratègies de teràpia gènica pel tractament de malalties. Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona el 1985 i doctorada en bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona, va investigar sobre teràpia gènica durant dos anys (1993-94) a la Mount Sinai School of Medicine de Nova York. Les seves tasques d'investigadora continuaren a Barcelona, primerament a l'Institut de Recerca Oncològica, tot seguit al Centre de Regulació Genòmica i finalment, a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) on lidera el grup de teràpia gènica i càncer. Paral·lelament, des del 2006, és investigadora del centre CIBER de malalties minoritàries. La seva recerca s'han centrat especialment en el càncer de pàncrees i la teràpia gènica. El resultat de les seves investigacions van ser publicats a la revista Nature Communications on es donava a conèixer que s'havia creat un virus, modificat genèticament, perquè ataqués i eliminés les cèl·lules tumorals, deixant indemnes les cèl·lules sanes, aprofitant el patró d'expressió d'unes proteïnes conegudes com a CPEBs.