CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

lunes, 8 de noviembre de 2021
ViiV Healthcare premia un projecte de l’IdISBa pel 'Model d'atenció al pacient de VIH'

ViiV Healthcare ha anunciat la resolució de la tercera convocatòria de les Beques ViiV 'Model òptim d'atenció al pacient amb VIH', en la qual han premiat un projecte liderat pel Dr. Melchor Riera Jaume, responsable del grup “Malalties infeccioses – VIH” amb 72.160 €.

 

L'objectiu d'aquestes beques, dotades en 2021 de 160.000 euros, és donar suport al disseny i posada en marxa de nous projectes que impulsin la implantació del “Model òptim d'atenció al pacient amb VIH”, responent a les necessitats actuals de les persones amb VIH. La fi última de la convocatòria és millorar la salut i qualitat de vida de les persones amb VIH, així com l'eficiència en la prestació de serveis.

 

La convocatòria d'aquestes beques s'emmarca en el Projecte multidisciplinari National Policy, promogut per GeSIDA, SEISIDA i ViiV Healthcare, i compta a més amb l'aval de CESIDA, SEFH, SEIMC i RIS.

Així, les diferents iniciatives presentades a la tercera convocatòria de beques havien d'abordar, almenys, dos dels sis components essencials del “Model òptim d'atenció al pacient amb infecció pel VIH”: l'atenció sanitària, la prestació de cures, la presa de decisions clíniques, els sistemes d'informació clínica, el suport a l'autocura i els recursos comunitaris.

 

En aquesta tercera edició els adjudicataris de les beques ViiV han estat tres projectes centrats, entre altres aspectes, en l'estratificació de les persones amb VIH amb la finalitat d'oferir-los una atenció mèdica personalitzada i adaptada a les seves necessitats i contribuir així a millorar la seva qualitat de vida:

 

PERFILS. Un projecte per a l'estratificació i la millora de l'assistència en pacients amb la infecció pel VIH a les Illes Balears, l'investigador principal del qual és el Dr. Melchor Riera Jaume, responsable del grup “Malalties infeccioses – VIH” del IdISBa (72.160 €).

 

Estudi pilot sobre l'adaptació i implementació d'una eina de qualitat de vida relacionada amb la salut en població migrant vulnerable amb VIH en el si d'un programa d'integració sanitària i local, l'investigador principal del qual és el Dr. José A. Pérez Molina, de la Fundació per a la Investigació Biomèdica de l'Hospital Ramón y Cajal (49.405 €).

 

PremVIHestaar: estratificació del seguiment del tractament VIH mitjançant algorisme automatitzat de resposta sobre la base de les necessitats i experiències del pacient, les investigadores principals del qual són la Dra. Elena V. Tortajada Esteban i la Dra. Laura García Jiménez, de l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz (39.225 €).

 

FONT: ViiV Healthcare 

 

RESSÓ EN PREMSA: