CA | ES | EN

ÚLTIMES NOTÍCIES

jueves, 2 de septiembre de 2021
Un assaig clínic multicèntric dirigit per l'investigador Ian Blanco prevé complicacions associades a la fallada del catèter en pacients hospitalitzats

Un assaig clínic dirigit des de les Illes Balears realitzat en diferents hospitals del Sistema Nacional de Salut ha aconseguit prevenir complicacions associades a la fallada del catèter en pacients ingressats i ha estat publicat per la prestigiosa revista The Lancet Haematology.

 

L'estudi PREBACP és el primer assaig clínic controlat multicèntric realitzat en set hospitals del Sistema Nacional de Salut, dut a terme des de gener del 2020 a març de 2021, que va comptar amb la participació de 22 unitats d'hospitalització, 4478 pacients i 4565 Catèters Intravenosos Perifèrics (CIVP).

 

La implementació de l'assaig PREBACP va reduir la fallada dels CIVP entre els pacients hospitalitzats i va millorar la qualitat de les cures, donant lloc a una reducció de la càrrega de treball clínic i un estalvi substancial dels costos i recursos humans i materials per al sistema sanitari.

 

La intervenció multimodal va estar basada en la combinació de quatre factors essencials: evidència, usuaris, context i facilitació. En l'àmbit de l'evidència, es van actualitzar protocols, pòsters i vídeos amb recomanacions procedents de les millors guies de pràctica clínica. A més, es va realitzar una anàlisi del context mitjançant qüestionaris per adaptar l'evidència a la informació local, i es van dissenyar circuits de retroalimentació dels resultats per a les infermeres cada trimestre, amb l'objectiu que coneguessin la situació de la cura i on calia millorar després de les avaluacions clíniques mensuals.

 

A les infermeres es va donar formació presencial per part d'experts en accessos vasculars, així com e-learning a través d'una plataforma en línia. A més, als pacients, cuidadors i familiars es van lliurar uns díptics informatius per a millorar el seu coneixement i maneig de l'autocura.

 

Finalment, es va posar especial recalcament en la facilitació: inicialment 3 facilitadors interns es van encarregar de liderar i adaptar la implementació de la intervenció multimodal en cada unitat, augmentant conforme el transcurs de l'assaig clínic.

 

La implementació de l'assaig PREBACP va reduir la fallada dels CIVP entre els pacients hospitalitzats i va millorar la qualitat de les cures, permetent una reducció de la càrrega de treball clínic i un estalvi substancial de costos per al sistema sanitari. En concret, aquesta intervenció multimodal va reduir la fallada del CIVP als 12 mesos de l'estudi 37,10% (1,32), HR 0,81 (0,72 a 0,92) enfront de 46,49% (2,59), HR 1,23 (1,09 a 1,39); amb una diferència de mitjanes de -9,39% (IC del 95% -11,22 a -7,57); p < <0,0001. La intervenció, a més, va millorar l'adherència a les millors recomanacions per a la cura del CIVP en el grup intervenció (73,14% (8,71) enfront de 60,29% (8,29); amb una diferència de mitjanes del 12,57% (5,14 a 20,14); p = 0,0002) respecte al grup de control als 12 mesos.

 

L'estudi PREBACP també mostra diferències significatives entre els grups d'estudi quant als recursos i la despesa associats a la fallada dels CIVP i al tractament de les infeccions del torrent sanguini relacionades amb els catèters, amb un estalvi de fins a 19,50 euros per cada CIVP en les unitats pertanyents al grup intervenció. Tenint en compte la utilització de CIVP a l'any a nivell mundial, la implementació d'aquesta intervenció multimodal podria estalviar potencialment entre 12,48 – 20,39 mil milions d'euros a l'any en costos i recursos innecessaris per a tractar les fallades i les infeccions dels CIVP.

 

Aquest assaig clínic ha estat dirigit per Ian Blanco-Mavillard, coordinador de la unitat de recerca, implementació i innovació de l'Hospital de Manacor, i conformat per investigadors del grup CurES pertanyent a l’IdISBa, Servei de Salut de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears, Hospital Regional Universitari de Málaga, Hospital Costa del Sol, Servicio Cántabro de Salud, City University of London i el National Institute for Health Research Health Protection Research Unit in Healthcare Associated Infection and Antimicrobial Resistance.

 

FONT: DiarioEnfermero (01/09/2021)

 

REFERÈNCIA DE L'ARTICLE:

Blanco-Mavillard I, de Pedro-Gómez JE, Rodríguez-Calero MÁ, Bennasar-Veny M, Parra-García G, Fernández-Fernández I, et al. Multimodal intervention for preventing peripheral intravenous catheter failure in adults (PREBACP): a multicentre, cluster-randomised, controlled trial. Lancet Haematol. 2021;8(9):e637-47. doi: 10.1016/S2352-3026(21)00206-4.