CA | ES | EN

ACTIVITATS

miércoles, 17 de febrero de 2021
Webinar IdISBa. Ernest Terribas Pérez. "Studying oncogenic genetic alterations as therapeutic vulnerabilities: moving from hereditary cancer to pancreatic cancer"

El dilluns 8 de març a les 13.30 h tindrà lloc el seminari "Studying oncogenic genetic alterations as therapeutic vulnerabilities: moving from hereditary cancer to pancreatic cancer" en línia  a càrrec del Dr. Ernest Terribas Pérez, investigador postdoctoral “FOLIUM” del projecte “INTRES: invertir, investigar i innovar” finançat pel Pla Anual 2019 de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), del grup Malaltia Oncològica Peritoneal de l'IdISBa.

 

Currículum del Dr. Ernest Terribas

 

La primera experiència investigadora del Dr. Terribas va ser a l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) en la qual va analitzar el perfil d'expressió de gens de reparació MMR en el procés meiòtic de l'espermatogènesi humana (Terribas et al., 2010).

 

Durant el doctorat i en els dos anys posteriors a l'Institut de Recerca en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) el principal objectiu de les seves investigacions ha estat l'estudi molecular de tumors del sistema nerviós perifèric associats al càncer hereditari neurofibromatosi de tipus 1 (NF1), com ara neurofibromas (dèrmics i plexiformes) i tumors malignes de la beina de nervi perifèric (MPNST, en les seves sigles en anglès).

 

En concret durant la seva tesi doctoral va desenvolupar un assaig de qPCR per a la detecció de delecions constitucionals i somàtiques del gen NF1 (Terribas et al., 2013) i, a partir de diferents anàlisis genòmics, va identificar gens mutats que contribueixen a la patogènesi de l'MPNST, com ara les kinesines mitòtiques KIF11 i KIF15, i va disseccionar el seu paper funcional mitjançant models in vitro i va estudiar la seva potencialitat com a vulnerabilitats terapèutiques (Terribas et al., 2020).

 

També va abordar mitjançant tècniques in vitro dues estratègies sintètiques letals potencials com a vulnerabilitats terapèutiques per als MPNST (Terribas et al., Manuscrit en preparació). Així mateix, va participar en diversos estudis sobre els tumors associats a la NF1 (Garcia-Linares et al., 2011; Carrió et al., 2018; Carrió et al., 2019). Des d'octubre de 2020, com a investigador postdoctoral en el grup Malaltia Oncològica Peritoneal de l'IdISBa, va contribuir a l'estudi del paper de la senyalització oncogènica en la patogènesi de l'adenocarcinoma ductal de pàncrees. A més, en el marc d'un projecte sobre COVID-19, també va contribuir a l'estudi del paper de variants polimòrfiques del receptor ACE2 en la infecció per SARS-CoV-2.

 

Inscripció: Per apuntar-se al seminari és imprescindible inscriure's fent clic aquí.

 

Un cop inscrit, es rebrà un correu de confirmació de com s’ha d'unir al seminari web.