CA | ES | EN

GENÒMICA

 

La plataforma de Genòmica de l'IdISBa neix amb la finalitat de donar suport a aquelles investigacions que incorporen en els seus projectes estudis genètics.

 

En aquest sentit, la plataforma de Genòmica ofereix als investigadors tecnologies avançades per a l'estudi complet del genoma, des de la transcriptòmica i la seva regulació, fins a l'estudi estructural (variació número de còpia) pel que fa al genoma complet.


Equipament:

 
 • PCR digital QX200 (Biorad).
 • Bioanalitzador (Agilent 2100).
 • Seqüenciador massiu Miseq (Illumina).
 • Unitat d'Arrays tecnologia Affymetrix.
 • Real-time PCR (CFX96 touch BioRad i Eco Illumina).
 • Electroforesi de camp polsant "Chef Mapper XA"

 

Cartera de serveis:

 

Les principals aplicacions que actualment ofereix l'IdISBa dins el camp de la genòmica són:

 

 • PCR digital QX200 (BioRad).
  • Quantificació absoluta d'ADN o ARN.
  • Genotip i detecció de mutacions.
 • Bioanalitzador (Agilent 2100).
  • Control de qualitat i quantificació de mostres d'ADN i ARN.
 • Seqüenciador massiu Miseq (Illumina).
  • 15 Gb i 25 M de lectures per seqüenciació.
  • Seqüenciació de panells ADN-seq i ARN-seq.
  • Preparació i control de qualitat de llibreries per NGS.
 • Unitat d'Arrays tecnologia Affymetrix que permet estudis de:
  • Perfils d'expressió d'ARN (missatger i no codificant).
  • Perfils d'expressió de micro-ARN.
  • Estudis d'expressió d'isoformes "Splicing".
  • Estudis de citogenètica d'alta resolució per a l'anàlisi de pèrdues i guanys, així com absència d'heterozigositat.
 • Real-time PCR (CFX96 touch BioRad i Eco Illumina).
 • Electroforesi de camp polsant "Chef Mapper XA".

L'objectiu de la plataforma és oferir una anàlisi completa de les mostres des que es preparen fins que se n'interpreten els resultats. La plataforma ofereix suport i assessorament tècnic a aquells usuaris que ho demanin.

 

Ubicació:


La plataforma de Genòmica de l'IdISBa està ubicada al mòdul F de la planta -1 de l'Hospital Universitari Son Espases.Personal de contacte:


Dr. Victor Asensio Landa
Contacte: victor.asensio@ssib.es
Telf.: (+34) 871 20 52 34 Ext. 64529

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

*
*
*
*
*
*
*

DOCUMENTACIÓ

Per favor, llegiu les instruccions::

 

 1. Obriu la sol·licitud i guardau-la a l'ordinador. 
 2. Emplenau els camps de la sol·licitud. 
 3. Guardau-ne els canvis. 
 4. Emplenau el formulari web, adjuntau la sol·licitud i enviar-la.