CA | ES | EN

ACTIVITATS

martes, 18 de junio de 2019
Curs "Parlar en Públic amb Seguretat" (8h)

Des de l’IdISBa us informem de la planificació de l’acció formativa "Parlar en Públic amb Seguretat" en el marc de la formació bonificada per la “Fundación Estatal para la formación en el empleo”, entitat  que gestiona les quotes de formació de la Seguretat Social i que exigeix l’existència d’un vincle contractual (antiga Fundació Tripartita).

 

Aquesta formació està oberta a tot el personal IdISBa; no obstant això, es requerirà un nombre mínim d’inscrits en general, i de personal contractat per l’IdISBa en particular, per a l’obertura de la formació. L’acció formativa es durà a terme durant la jornada laboral.

 

•             CURS “PARLAR EN PÚBLIC AMB SEGURETAT” (8h, presencial)

Dates: dimecres 03 i dijous 04 de juliol 2019

Horari: de 09:00-13:00h

Lloc: Aules 102-103 de l’Hospital Universitari Son Espases (mòdul L, planta +1)

 

INSCRIPCIONS:

 

-            El curs es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de 15 alumnes contractats per l’IdISBa.

-     Els interessats en realitzar el curs, hauran de contestar al correu electrònic: nuria.cases@ssib.es amb la següent informació:

o             NOM COMPLET:

o             DNI/NIE:

o             TELÈFON:

o             E-MAIL:

-              El termini de recepció de sol·licituds serà dia 24 de juny 2019.

 

CRITERIS DE SEL·LECCIÓ:

 

-              L’acceptació de les sol·licituds es realitzarà per estricte ordre d’inscripció, amb prioritat del personal contractat per l’IdISBa.

-              Quan el número de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, es realitzarà la selecció dels alumnes ajustant-se als criteris de la institució.